Horúca informácia: Hľadáme jazzového inštrumentalistu na netradičnom hudobnom nástroji

 

Jazz & Accordion days 2019

Flying Hands

V novembri 2019 vzniká ojedinelý medzinárodný festival Jazz & Accordion Days Festival, „Flying Hands” (Lietajúce ruky).

Koná sa v 4 mestách a na prvom podujatí v Košiciach budú súčasťou festivalu aj 3 súťažné kategórie pre študentov konzervatórií, vysokých škôl a slobodných umelcov. Súčasťou bude aj odborná konferencia o digitalizácií v procese vzdelávania hudby.

Medzinárodne dni akordeónu - Košice 2019

Súťaž pre študentov Konzervatórií a VŠ

1 Termín súťaže: 06.11.2019
Začiatok A) kategórie: 9:00 hod.
Začiatok B) kategórie: 13:00 hod.
Koniec súťaže: 16:00 hod.

2 Termín súťaže: 07.11.2019
Začiatok C) kategórie: 9:00 hod.
Koniec súťaže: 12:00 hod.

Vyhlásenie laureátov: 17:30 hod.

Súťaže budú prebiehať v troch žánrovo odlišných kategóriách a to:

A) klasická hudba - prevažne akordeónová, ale aj iná literatúra
B) Virtuózo hudba - variéte žáner s brilantnou interpretačnou technikou
C) Jazzová hudba - kapely a orchestre s podmienkou aspoň jedného akordeónu v celkovom obsadení

Viac informácií nájdete v priloženom PromoBuletine na stiahnutie.

Medzinárodná 7 členná porota vyberie aj výťaza z nominovaných akordeónových talentov z chudobných pomerov a znevýhodneného postavenia.

Nominácie predkladajte formou odkazu na hudobnú ukážku akéhokoľvek hudobného diela interpretovaného mimoriadne nadaným akordeonistom-kou.

POZOR! Link na youtube musí obsahovať výlučne hudobnú ukážku, nesmie to byť video.

Nominovaný nemôže byť účastníkom súťaží a musí ísť prevažne o osobu mladšiu ako 15 rokov.

Schválenie nominácie závisí o preukázateľnosti, že kandidát-ka:

  • pochádza z veľmi chudobných pomerov,
  • je z prostredia mimoriadne zťažujúceho ďalšie hudobné napredovanie a vzdelávanie,
  • je znevýhodneného postavenia (zrakové postihnutie),
  • má mimoriadne hudobné nadanie a chuť ďalej napredovať, alebo aj neskôr študovať hudbu,

Deadline predkladania nominácií je 28.10.2019, najneskôr do 18:00 hod.

Nominácie po tomto termíne nebudú akceptované.

Nominácie akordeónových talentov môžete zasielať vyplnením formulára

Výťaz, ktorého určí odborná porota, bude ocenený finančne, alebo mu bude poskytnutá podpora vo podobe zapožičania hudobného nástroja, prípadne získa inú formu podpory.

06. 11. Odborná konferencia renomovaných lektorov, účasť iba pre pedagógov, žiakov ZUŠ, študentov Konzervatórií, VŠ, zástupcov samosprávy a médií.

Odborná konferencia renomovaných lektorov, účasť iba pre pedagógov, žiakov ZUŠ, študentov Konzervatórií, VŠ, zástupcov samosprávy a médií.

Cena: 5,00 EUR

GES Club - Agentúra GES - Laca Novomeského 13, 040 01 Košice
Čas vystúpenia: 17:30 hod.
ZOBRAZIŤ VIAC

Digitalizácia vo vzdelávaní hudby 2019

Interaktívne prednášky a inovatívny produkt

Odborná konferencia o digitalizácií a inovatívnej forme vzdelávania hudobných umelcov.

Bude predstavený aj unikátny digitálny produkt ako pomôcka pre zvýšenie kvality a úrovne vzdelávania hudby na školách.

Konferencia bude prebiehať formou interaktívnych prednášok renomovaných lektorov. Môžete získať hodnotné ceny za účasť v zaujímavých diskusiách.

Pozívame všetkých študentov a pedagógov ZUŠ, konzervatórií, VŠ a odbornú verejnosť, ako aj zástupcov Košického a Prešovského Samosprávneho Kraja.

Prednášajúci:

  • Zástupca Ministerstva Školstva
  • Andrea Ivaničová - Channel Marketing and Event Manager, ESET s.r.o.
  • Ing. Augustín Novák - Riaditeľ obchodu a marketingu pre Slovensko, ESET s.r.o.
  • Zástupca webex.digital s.r.o.
  • Vladimír Košík, DiS.art. - autor inovatývneho digitálneho produktu a predseda Slovak Accordion o.z.
07. 11. Laureáti festivalu

Laureáti festivalu

Cena: 8,00 EUR

GES Club - Agentúra GES - Laca Novomeského 13, 040 01 Košice
Čas vystúpenia: 17:30 hod.
ZOBRAZIŤ VIAC

Koncert hviezd a laureátov festivalu

Mladé talenty jazzu a hry na akordeón

Účinkujú laureáti festivalu a skvelé hudobné talenty z chudobných rodín a znevýhodneného postavenia.

Tí získajú hodnotné finančné ale aj vecné ocenenia ako podporu pre svoj ďalší umelecký rozvoj.

Diplom laureáta festivalu získavajú výťazi v troch súťažných kategóriách a talentového výberového konania a to na základe hodnotenia odbornej poroty s medzinárodnou účasťou.

Môžeš si byť istý, že koncert hviezd, bude skvelým zážitkom aj pre teba.

07. 11. Maďarský virtuózny accordionista Zoltán Orosz a perkusionista Kornél Horváth, Slovak accordion orchestra a hostia Lenka Lo Hrůzová a Samuel Hošek

Maďarský virtuózny accordionista Zoltán Orosz a perkusionista Kornél Horváth, Slovak accordion orchestra a hostia Lenka Lo Hrůzová a Samuel Hošek

Cena: 16,00 EUR

GES Club - Agentúra GES - Laca Novomeského 13, 040 01 Košice
Čas vystúpenia: 19:00 hod.
ZOBRAZIŤ VIAC

Slávnostný koncert medzinárodného festivalu

Osobnosti jazzu, akordeónu a bandoneonu

Účinkujú vynikajúce zoskupenia a hosťujúci speváci.

Virtuózny akordeonista Zoltán Orosz a perkusionista Kornél Horváth z Maďarska.

Slovak Accordion Orchestra a hostia Lenka Lo Hrůzová a Samuel Hošek.

07. 11. <strong>Permanentka</strong><br />Laureáti festivalu (17:30) a Maďarský virtuózny accordionista Zoltán Orosz a Kornél Horváth, SAO, Lenka Lo Hrůzová a Samuel Hošek (19:00)

Permanentka
Laureáti festivalu (17:30) a Maďarský virtuózny accordionista Zoltán Orosz a Kornél Horváth, SAO, Lenka Lo Hrůzová a Samuel Hošek (19:00)

Cena: 20,00 EUR

GES Club - Agentúra GES - Laca Novomeského 13, 040 01 Košice
Čas vystúpenia: 17:30 hod.
ZOBRAZIŤ VIAC

Mladé talenty jazzu a hry na akordeón

Účinkujú laureáti festivalu a skvelé hudobné talenty z chudobných rodín a znevýhodneného postavenia.

Tí získajú hodnotné finančné ale aj vecné ocenenia ako podporu pre svoj ďalší umelecký rozvoj.

Diplom laureáta festivalu získavajú výťazi v troch súťažných kategóriách a talentového výberového konania a to na základe hodnotenia odbornej poroty s medzinárodnou účasťou.

Môžeš si byť istý, že koncert hviezd, bude skvelým zážitkom aj pre teba.

Osobnosti jazzu, akordeónu a bandoneonu

Účinkujú vynikajúce zoskupenia a hosťujúci speváci.

Virtuózny akordeonista Zoltán Orosz a perkusionista Kornél Horváth z Maďarska.

Slovak Accordion Orchestra a hostia Lenka Lo Hrůzová a Samuel Hošek.

08. 11. <strong>Permanentka</strong><br />Laureáti festivalu (17:30) a Maďarský virtuózny accordionista Zoltán Orosz a Kornél Horváth, SAO, Lenka Lo Hrůzová a Samuel Hošek (19:00)

Permanentka
Laureáti festivalu (17:30) a Maďarský virtuózny accordionista Zoltán Orosz a Kornél Horváth, SAO, Lenka Lo Hrůzová a Samuel Hošek (19:00)

Cena: 16,00 EUR

Mestské Divadlo Žilina - Horný Val 3, 010 01 Žilina
Čas vystúpenia: 19:00 hod.
ZOBRAZIŤ VIAC

Koncert v rámci jazzového tour 2019

SAO, Lenka Lo Hrůzová a Samuel Hošek

Účinkuje Slovak Accordion Orchestra a hostia Lenka Lo Hrůzová a Samuel Hošek.

09. 11. Koncert Slovak accordion orchestra a hostia Lenka Lo Hrůzová a Samuel Hošek

Koncert Slovak accordion orchestra a hostia Lenka Lo Hrůzová a Samuel Hošek

Cena: 16,00 EUR

Dom Kultúry LM - Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Čas vystúpenia: 19:00 hod.
ZOBRAZIŤ VIAC

Deň jazzového akordeonu na Liptove 2019

Netradičný jazzový orchester a skvelí speváci

Účinkuje Slovak Accordion Orchestra a hostia Lenka Lo Hrůzová a Samuel Hošek.

07. 12. Koncert Slovak accordion orchestra a hostia Lenka Lo Hrůzová a Samuel Hošek.

Koncert Slovak accordion orchestra a hostia Lenka Lo Hrůzová a Samuel Hošek.

Cena: 16,00 EUR

Bombura Club - Námestie M. R. Štefánika 16, 977 01 Brezno
Čas vystúpenia: 19:00 hod.
ZOBRAZIŤ VIAC

Horehronské Jazzové Dni 2019

Jazzové improvizácie so spevom

Účinkuje Slovak Accordion Orchestra a hostia Lenka Lo Hrůzová a Samuel Hošek.

Súčasťou festivalu je aj workshop zameraný akordeónovej problematike a tiež bude sprístupnená prvá expozícia historických akordeónov a predchodca akordeónu, hudobný nástroj "Bandoneon”. Toto všetko bude za prítomnosti vynikajúcich akordeónových umelcov a pedagógov zo Slovenska, ČR a Maďarska.

Aktuality

Novinky v hudbe a umení
19. august 2019

Novinky v hudbe a umení

Vznik medzinárodného festivalu Jazz & Accordion Days 2019

Nová grafika, dizajn a webdesign webu
19. júl 2019

Nová grafika, dizajn a webdesign webu

Spustenie novej webstránky www.slovakaccordion.com