Kontakt

Vedenie a členovia manažmentu:

Riaditeľ a umelecký vedúci:
Vladimír Košík
Tel.: +421948140277
Email: info@slovakaccordion.com

Hudobná produkcia:
Ladislav Znám
Tel.: +421 944 136 558
Email: ladislav.znam@gmail.com

Umelecký garant a ŠéfDirigent:
PaedDr. Ivan Mráz, PhD.
Tel.: +421915306892
Email: ivan.mraz@slovakaccordion.com

Hlavný zvukový technik:
Ján Bodor
Tel.: +421 908 895 396
Email: jani.bodor@gmail.com

Pódiová réžia a produkcia:
Karol Horváth
Email: horvy@slovakaccorion.com

Asistent šéfdramaturga a režiséra:
Peter Tancer
Email: peter.tancer@slovakaccorion.com

PR, Marketing a kontakt pre médiá:
manager@slovakaccordion.com

Právne oddelenie a kontakt pre partnerov:
advokat@slovakaccordion.com

Právna subjektivita orchestra
Slovak Akordeon o.z.
Mlynská 28
040 01 Košice – staré mesto
Web: www.slovakaccordion.com

Fakturačné údaje:

IČO: 45783900
DIČ: 2120180722
IČ DPH: SK2120180722

Banka: Slovenská Sporiteľňa a.s.
IBAN: SK7209000000005080373028
SWIFT: GIBASKBX